Duman Kontrol Sistemleri

Duman atım klapeleri, Duman perdeleri, Jet fanlar, Duman egsoz fanları

Yangın anında yaşanan ölümlerin %80’ e yakın bölümünün sebebi dumandan boğulmadır. Dumana maruz kalan insanın yön duygusunu kaybetmesi için 4 dakika yeterlidir. Ciddi beyin hasarı 8 dakika dumana maruz kalındığında kaçınılmaz olur. Bunların yanında duman kontrolü yangına müdahaleyi kolaylaştırır zira yoğun dumanlı bölgede yangının kaynağının tespiti çok zordur. Tam olarak yanmamış gazlar tavanda gruplaşarak yeterli ısıya ulaştıklarında tekrar alev ve tavanda adeta yüzerek yangını komşu mahallere iletirler.

Duman atım sistemleri yanmamış gazları bina dışına atarak tekrar parlamayı önler ve yangın hasarını önemli ölçüde düşürür.

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Yangın algılama ve ihbar sistemleri yangından korunum sistemlerinin önemli bir ayağıdır. Yangın algılama ve ihbar sistemleri saha elemanlarından (dedektörler, butonlar, sirenler, flaşörler, modüller…vs) ve kontrol ünitelerden oluşurlar. Yangının erken tespit edilmesi, otomatik müdahale sistemlerinin tetiklenmesi, insanların yönlendirilmesi, duman damperlerinin, klapelerin aktive edilmesi ve normal şartlarda sistemin kullanıma hazır olup olmadığının sürekli denetlenmesi yangın ihbar ve kontrol sistemleri üzerinden yapılır.

Duman Atım Sistemleri
Duman Atım Sistemleri
Duman Atım Sistemleri
Duman Atım Sistemleri