Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü söndürme sistemlerinde suyun söndürme verimini arttırmak için su ile köpük konsantrasyonunu çeşitli mekanizmalar kullanarak bir karıştırıcıda birleştirir ve bu solüsyon bir atım cihazı ile yangının üzerine püskürtülür bu esnada solüsyon hava ile birleşerek genişler ve köpük oluşturur. Köpüğün suya göre daha verimli olmasının sebebi köpük konsantrasyonunun su ile karıştığında su molekülleri arasındaki çekim kuvvetini yenmesinden kaynaklanır, bu şekilde daha az sıvı ile daha çok yüzey ıslatılmasına olanak tanır. Ayrıca köpüğün ısı soğurma ve oksijeni kesme özellikleri sudan daha iyidir. Köpüklü söndürme sistemlerinin birçok türü mevcuttur, fiziksel özelliklerine göre uygun oldukları yangın türlerinde kullanılmalıdırlar. Köpüklerin çeşitleri olduğu gibi köpük konsantrasyonunun dozlanması ve yangına uygulama türlerine göre köpüklü söndürme sistemleri de farklılık gösterir. Temelde köpüklü söndürme sistemleri dört ana gruba ayrılabilir.

1. Protein bazlı yoğun ve yapışkan özelliği yüksek köpükler. Bu tip köpükler genelde orman yangınlarında kullanılırlar, uygulandıkları bölgeye bulaşarak yangının yayılımını önlerler. Yakıt yangınlarında kullanılmaları sakıncalıdır zira yakıta bulanarak sıvı yangınına karşı etkisiz kalırlar.

2. Sulu örtü tabakası oluşturan(AFFF) köpükler aynı zamanda az genişleyen köpükler sınıfına girerler.

3. Orta derecede genişleyen köpükler

4. Çok genişleyen köpükler

Az genişleyen (AFFF) sulu köpük katmanı oluşturan köpüklü söndürme sistemleri

Bu tip köpükler atım cihazından çıktıktan sonra orijinal hacminin 1 ila 20 katı kadar genişlerler. İki boyutlu sıvı yangınlarında çok etkilidirler. Yapıları gereği sıvı yakıtlardan daha hafiftirler, yüksek yayılma özellikler sayesinde sıvıların üzerini kaplayarak alevin oksijenle temasını keserler ısı çekme özellikleri ile yakıtın ısısını çekerler, soğuyan yakıt buharlaşamaz ve alevlenemez. Çeşitli türleri vardır. Polar sıvılarda alkole dayanıklı (AR-AFFF) tip köpük konsantrasyonu kullanılır.

Orta derecede genişleyen köpük sistemleri

Orta derecede genişleyen köpükler atım cihazından çıktıktan sonra kendi orijinal hacimlerinden 20 ila 200 defa daha fazla hacime sahip olurlar. Bu tip köpüklerde üç boyutlu yangınlarda etkilidirler ve çok genişleyen köpükler gibi hacmi doldurmak üzere tasarlanırlar. Orta derecede genişleyen köpükler özellikle toksik duman ve buhar çıkan yangınlarda kullanılırlar.

Çok genişleyen köpük sistemleri

Çok genişleyen köpükler atım cihazından çıktıktan sonra kendi orijinal hacimlerinden 200 ila 2000 defa daha fazla hacime sahip olurlar. Üç boyutta yayılan yangınlarda çok etkili söndürme performansı sergilerler, hacmi doldurmak üzere tasarlanırlar. Her üreticinin kendi atım cihazına uygun köpük konsantrasyonu kullanılması gereklidir. Bu tip sistemlerde atım cihazları bir fan vasıtası ile sulu köpük solisyonunu hava ile şişirerek uygulama bölgesine boşaltır.

Köpüğün suyla karışmadan önceki durumuna köpük konsantrasyonu, su ile karışmış haline sulu köpük solisyonu atım cihazından çıkıp hava ile karıştıktan sonraki haline ise köpük denmektedir. Köpüklü söndürme sistemlerinde çoğu sprinkler sistemi kullanılabilir. Bunlara ek olarak çeşitli üreticilerin kendilerine has köpük konsantrasyon türleri ve köpük atım cihazları verdır. Köpük konsantrasyonları karıştırıcıya bladder tank veya köpük pompası ile basınçlı olarak gönderilebileceği gibi küçük sistemlerde ventüri prensibi ile emiş yapan karıştırıcılar kullanılarak atmosferik tanklardan çekilebilir.

Köpüklü Söndürme Sistemleri
Köpüklü Söndürme Sistemleri
Köpüklü Söndürme Sistemleri